Köpvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kunden”) gör en beställning via www.favorim.se och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan Kunden och Favorim Group AB, 559161-8060 (”här kallat Favorim”).

1.2 För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Favorim accepterar, enlingt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Favorim förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra Kundens beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Favorim reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Favorim har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Favorim naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Favorim fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Favorim ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.4 Favorim ingår inte några avtal med minderårig utan målsmans godkännande.

1.5 Favorim tillhandahåller ingen försäljning av prenumerationer i dagsläget.

2.Falska beställningar
2.1 Falska beställningar eller bedrägeriförsök polisanmäls.

3.Personuppgifter
3.1 Medlemskap och personuppgifter registreras enligt PUL(personuppgiftslagen). När du som kund fyller i dina person- och kontaktuppgifter godkänner du att dessa uppgifter registreras och används av Favorim. Anger du din e-postadress samt mobiltelefonnummer vid beställning har Favorim rätt att skicka ut nyheter eller erbjudanden via dessa tills kund avböjer sig att få dessa erbjudanden. Uppgifterna är nödvändiga för att vi på Favorim ska kunna ge bästa möjliga service, kunna kontakta dig och leverera varor.

4.Priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Det kan i fall där man handlar till länder utanför EU att förekomma eventuella tullavgifter vid privatimport av varor. Denna avgift är upp till enskild person att betala då det gäller privatimport av varor till land utanför EU.

4.2 Bank- eller kreditkort
Betalningen med antingen VISA, MasterCard kort sker över en säker 128-bitars anslutning.

4.3 Internetbanken Betalningen sker via din Internetbank (på samma sätt som man betalar räkningar via bankgiro eller plusgiro). Betalning via Internetbanken sker direkt med säker inloggning och säkerhetsdosa eller mobilt bank-id via respektive banks internetbank.

5. Leverans och fraktkostnad
5.1 Normal leveranstid är 1-4 arbetsdagar inom Sverige. Din beställning skickas alltid som express med posten för snabbast möjliga leverans. Vi reserverar oss för tillfällig slutförsäljning då leverans i dessa fall kan dröja längre. Skulle leveransförsening bero på fel som inte går att avhjälpa inom skälig tid har konsument rätt att häva köpet utan extra kostnader.

5.2 Leveransadress
Det är alltid kundens ansvar att rätt leveransadress anges i beställningen. Med rätt leveransadress menas den adress där man är skriven på och eller har sitt namn angett på dörren/brevlåda eller liknande. Görs inte detta kan vi inte ansvara att paketet kommer fram. Det är inte heller vårt ansvar att skicka ut nya produkter eller ge kunden pengarna tillbaka på grund av att kunden har angett fel adress vid beställningen. Kund får då stå för porto för att skicka ut ny vara efter vi mottagit dess retur.

5.3 Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Favorim rätt att debitera dig en avgift på 199 kr.

5.4 Fraktkostnad
Uppgifter på frakt- och plockavgifter uppges på vår hemsida innan ditt eventuella köp.

6. Ångerrätt
6.1 Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt från och med mottagande av varan. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra köpet genom att meddela Favorim detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Varan skall vara oanvänd, i obruten förpackning och returen blir först godkänd när varan blivit inspekterad av vår personal. Samtliga kostnader återbetalas, inklusive frakt, skatt och avgifter. Dock kan värdeminskningsavdrag förekomma om en vara ej returneras i nyskick.

6.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder och liknanade produkter)

6.2 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om Kunden vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

6.3 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Favorim på det sätt som anges. Innan en retur ska Kunden kontakta kundservice på info@favorim.se och få returen godkänd. Om detta inte sker innan paketet skickas tillbaka kan en returhanteringskostnad på 100 kronor tas ut.

Returadress:
Favorim Group AB
Fittjavägen 21
Fittja Köpcentrum, 14551
Norsborg Sweden

6.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Favorim. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick.

6.5 Favorim betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 20 dagar från och med det datum Favorim tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Favorim får dock vänta med återbetalningen tills Favorim

Favorim tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

6.6 Tidsfrist: Konsumenten har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 20 dagar från den dag då företaget mottagit köpet. Konsumenten kan dock få vänta tills varan kommit åter, eller tills dess konsumenten har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först.

6.7 Vilkor: Återbetalning sker med samma betalningssätt som vid köpet. Hela beloppet återbetalas, inklusive frakt, skatt och avgifter. Returfrakt står konsumenten för. Undantag informeras gällande återbetalning vid ångerrätt, returrätt och återbetalning av fraktkostnader. Samma regler tillämpas vid hävning av köp och reklamation som vid ånger.

7. Reklamation

7.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga. Konsument har 3 år på sig för reklamation på ursprungsfel. Undantag är datummärkning eller felaktig hantering. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Favorim så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

7.2 En vara kan endast reklameras vid fabrikationsfel. Vid reklamation av en vara kontaktar Kunden vår kundservice för vidare instruktioner. Man kan alltså inte reklamera en vara för att man inte är nöjd med resultatet. Favorim kan inte garantera ett visst resultat, eftersom varje människa är olika och har därmed också olika förutsättningarna. Vi har därför ingen pengarna-tillbaka-garanti men vi kommer alltid göra vårt bästa för att du som kund ska bli nöjd.

7.3 Favorim står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Favorim att kompensera Kunden inom skälig tid.

8. Force Majeure
Favorim ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Favorim inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Favorim dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Favorim rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

9. Ändringar av Villkoren
Favorim förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Favorim har informerat Kunden om ändringarna. Favorim rekommenderar dock att Kunden håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

10. Tillämplig lag och tvist
10.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Favorim:s kundtjänst.

10.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Favorim den 2020-03-20

Integritetspolicy

Känn dig trygg hos oss!

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss på Favorim AB. Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör kan göra, om du har frågor med mera.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Favorim Group AB, 559161-8060, Fittjavägen 21 Fittja Köpcentrum, Norsborg 14551 Stockholm

De här personuppgifterna behandlar vi När du använder vår site eller kontaktar oss, t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan så behöver vi samla in olika typer av personuppgifter om dig för att kunna leverera våra tjänster till dig. De uppgifter vi samlar in kan till exempel innefatta namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Vid order så behandlar vi din address vår betallösning, eller när du själv fyller i den vid lagd order.

Därför behandlar vi dina personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, till exempel för att kunna leverera våra varor och tjänster, följa lagar och regler, eller för att kunna rekommendera produkter och erbjudanden till dig. Mer detaljerad information följer nedan:

Köp Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus och för att kunna fullgöra leverans av dina produkter.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen är nödvändig för att att kunna hjälpa till med kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering om vilka produkter du köpt.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring till befintliga kunder.

Förbättring och utveckling Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott Vi behandlar även personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

Vilka får ta del av personuppgifterna Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, företag i vår koncern, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.

Så länge sparas personuppgifterna Vi sparar enbart personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra förordningar.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundservice som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter 36 månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;

Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;

Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begräsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;

Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice eller klicka på länken i nyhetsbrev. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies Vi använder cookies på webbplatsen som en teknisk nödvändighet för att kunna leverera en fullgod tjänst. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Cookies är ett sätt att identifera en dator mellan två sidoladdningar. Om man inte använder cookies kan vi inte identifiera din session vilket förhindrar att vi till exempel kan visa varukorgen korrekt mellan sessioner.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter som i vissa fall använder cookies, t.ex. Facebook och Google.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpag..